In onze Mariakerk is het de gewoonte om twee collectes te houden. Ondanks het feit dat onze parochie financieel in moeilijke tijden verkeerd, wordt de opbrengst van de tweede collecte niet voor ‘onszelf’  gebruikt, maar voor diaconale ondersteuning van de hulpbehoevende medemens in onze parochie.

Namens de velen die wij met uw bijdrage (anoniem) kunnen helpen, willen wij u dan ook hartelijk dank zeggen!

Iedere vierde zondag van de maand is de opbrengst van de tweede collecte bestemd voor een vooraf aangegeven doel. Hiermee vervallen de deurcollectes die voorheen gehouden werden voor specifieke goede doelen.

Doel en opbrengst van deze collectes in 2016:

22 januari:  MSP, Mission Society Philippines  
26 februari: Jeugd & Jongerenwerk in onze parochie  
26 maart: Diaconie  
23 april: Opleiding van catechistes/PW's/diakens en priesters  
28 mei; Nederlandse missionarissen  
25 juni: Eigen parochie  
23 juli: Eigen parochie  
27 augustus: Miva  
24 september: Jeugd- & Jongerenwerk in onze parochie  
22 oktober: Missio  
26 november: Diaconie  
24 december: Bisschoppelijke adventsactie  
       
Extra: Collecte in kerstnacht: Jeugd- & Jongerenwerk in onze parochie