Aan de vooravond van een uitvaart of crematie bestaat in onze parochie de mogelijkheid een  Avondwake te houden ter nagedachtenis aan de overledene. De  avondwake wordt verzorgd door de werkgroep Avondwake. In deze werkgroep hebben medeparochianen zitting die op vrijwillige basis de viering verzorgen. Zoals het in vroeger tijd de gewoonte was dat buren bij een overleden buurtgenoot gingen waken, zo verzorgt deze groep vrijwilligers uit de parochie een avondwake voor een medeparochiaan in overleg met de nabestaanden. De vrijwilligers verzorgen de wake altijd met tweeën en overleggen samen met de nabestaanden de invulling van de viering en houden rekening met speciale wensen, mits uitvoerbaar.

In onze parochie is het de gewoonte om voor de overledenen een gedachteniskruisje te laten maken met daarop de naam, geboortedatum en de dag van overlijden.
Tijdens de uitvaartdienst komt dit kruisje te liggen op het boek van de parochie waarin alle namen van hen die gestorven zijn worden ingeschreven.  Na de dienst krijgt het kruisje een plek in de kapel.
Tijdens de herdenkingsviering van Allerheiligen/Allerzielen worden alle kruisjes van de overledenen van het afgelopen jaar, door de Avondwakegroep  in een plechtige processie naar voren gedragen Alle overledenen worden met name genoemd. Altijd  een heel indrukwekkend moment.

De Avondwakegroep is ontstaan in 1987 toen kapelaan Paquay  tot pastoor werd benoemd Ottersum. Er bleef nog een priester over voor deze parochie, de grootste van de stad. Er werd over nagedacht en vergaderd hoe dit op te vangen. Veel parochianen verklaarden zich bereid om als vrijwilliger mee aan de slag te gaan en na veel voorbereidingen zijn zo een aantal werkgroepen ontstaan uit de parochianen, waaronder dus ook de groep voor de Avondwake. de H. mis aan de vooravond van een uitvaart werd  gedachtenisviering gehouden door medeparochianen, zoals men vroeger waakte als buurtgenoot bij de buren.  Na ruim 24 jaar  mogen we dan ook  wel van enige ervaring en spreken.

In principe wordt een dienst verzorgd door een man en een vrouw.
Het zou fijn zijn als een heer de groep zou kunnen versterken. Momenteel komen ze namelijk een man te kort.