Met de start van de federatie per 1 januari 2014, betekende dit dat alle eigen kerkbesturen per diezelfde datum ontbonden werden. Er is dus geen kerkbestuur meer, maar één federatiebestuur voor alle zeven parochies.
Natuurlijk is het voor één bestuur (bestaande uit vrijwilligers) niet mogelijk om in iedere parochie zo nabij te zijn als de pastoor en zijn kerkbestuur dat in vroeger tijden wel konden.
Daarom heeft het federatiebestuur voor iedere parochie een eigen platform in het leven geroepen. Dit platform zet zich, met gedelegeerde bevoegdheden, in om de eigen identiteit en vitaliteit van de parochie te borgen en verstevigen.

Het Parochieplatform van de Onze Lieve Vrouweparochie ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Mw Rienie Roks
Parochiegeestelijke: diaken Guido van Dierendonck
Notulist: Dhr. Geert Artz
Beheer Gebouwen: Dhr. Bart de Korte
Lid: Mw Nellie Boumans
Lid: Mw Monique Hendrickx

vacant: Secretariaat en Financiën


Voor de organisatiestructuur en taakverdeling binnen het platform, klik hier.