Vanwege de wet op de privacy ontvangt geen enkele kerk in Nederland nog automatisch de persoonsgegevens van haar leden.
Om toch met elkaar verbonden en betrokken te kunnen blijven is er een landelijke afspraak gemaakt tussen alle verschillende kerken en de overheid. Indien burgers van Nederland geregistreerd willen zijn en blijven bij hun kerk, kunnen ze dat op eenvoudige wijze realiseren:
U kunt zich óf bij uw lokale kerk melden, óf u kunt bij de burgerlijke stand een zogenaamde Sila-stip bij uw naam laten plaatsen. Beide opties zijn natuurlijk gratis en hebben hetzelfde resultaat.
U moet hiervoor dus wel actief handelen! De automatische ledenadministratie is zoals aangegeven niet meer van kracht!

Het voeren van een betrouwbare administratie is vanzelfsprekend erg belangrijk en daarom vragen wij iedere katholieke inwoner van onze parochie Venlo-Zuid één van bovenbeschreven stappen te ondernemen, zodat u toegevoegd kunt worden in onze ledenadministratie.

Indien u of één van uw minderjarige kinderen op officiële wijze in contact komt met onze kerk (bijvoorbeeld doopsel, vormsel, huwelijk, jubileum, vrijwilliger van de kerk) mogen wij ervan uitgaan dat we uw gegevens (en die van uw kind(eren)) op mogen nemen in onze ledenadministratie.
Hartelijk dank voor de (kleine) moeite die voor veel gemak kan zorgen!

zie verder www.sila.nl