Wist u……

Dat er van vroeger jaren een archief is bijgehouden van gebeurtenissen en nieuws in Venlo en ver daarbuiten? Wijlen dhr. Sjraar Lemmen, overleden in 1999, heeft jarenlang plakboeken bijgehouden met krantenknipsels en verhalen over bepaalde gebeurtenissen kort bij huis, maar ook landelijk- en wereldnieuws.

Dhr. Lemmen was nauw verbonden met Venlo zuid, waar hij als kind is opgegroeid en waar hij later jarenlang les heeft gegeven op de toenmalige St. Josephschool aan de Tegelseweg. Ook was hij was nauw verbonden met de parochie O.L. Vrouw waar hij als misdienaar begon, en later de vraag kreeg een misdienaarsclub op te richten waarvan hij de ceremoniarius werd. Dat heeft hij met veel verve gedaan. Zijn misdienaarsclub groeide uit tot een grote vereniging die wijd en zijd bekend stond, Stella Duce.

De boeken die hij trouw en nauwgezet heeft bijgehouden zijn toentertijd aan de parochie geschonken. Na het overlijden van dhr. Lemmen heeft dhr. Martin Bergevoet zijn werk op een wat bescheidener wijze voortgezet. Mede daardoor is er een waar archief ontstaan tot op de dag van vandaag. Deze boeken zijn in te zien.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en wilt u ook wel eens door dit naslagwerk bladeren? Die mogelijkheid bestaat. Tijdens kantooruren kunt u vrij binnenlopen om de boeken onder het genot van een kopje koffie in te kijken, dingen op te zoeken of nog eens te wandelen door die “Goede Oude Tijd.” Ook jongeren zijn welkom. Wellicht dat dit naslagwerk je kan helpen als je een spreekbeurt hebt op school, of kunnen bepaalde gegevens of gebeurtenissen een aanvulling zijn op je scriptie.

Loop gerust eens binnen op Sinselveldstraat 35