Als u ernstig ziek wordt, kunt u het sacrament van de zieken ontvangen. Dit sacrament werd vroeger 'het bedienen' of 'het Laatste Oliesel' genoemd. Men wachtte ermee tot vlak voor het sterven. De laatste veertig jaar is dat veranderd. De ziekenzalving kan het beste worden ontvangen als de zieke daar ook echt kracht door krijgt. En niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis.

(NB: u wacht met het tot u nemen van medicijnen toch ook niet tot vlak voor het sterven? U neemt medicijnen al veel eerder, om de pijnen te verzachten en de ziekte indien mogelijk te genezen. ..)

Vaak is de ziekenzalving een erg indringend moment dat kracht en rust geeft. En je beleeft het samen. Ook voor een partner, voor familie en voor vrienden zal het een dierbaar moment zijn op de weg van het afscheid nemen. Wilt u of één van uw naaste familieleden dit sacrament ontvangen? Neemt u tijdig contact op met deken Spee, pastoor van onze parochie.


De werking van de ziekenzalving:

De ziekenzalving geeft zieke mensen kracht en genade, om – indien mogelijk – te genezen en in ieder geval het lijden te dragen in vereniging met Christus.
De ziekenzalving vergeeft zonden, en herstelt dus gebroken banden met God en de medemens. Daarom kan dit Sacrament ook zo heilzaam zijn in het kader van 'afscheid nemen.' Het geeft iemand de kans om in vrede heen te gaan.
De ziekenzalving helpt om – als de dood nadert – vol vertrouwen Christus tegemoet te gaan.

Enkele punten om te onthouden:

  • De ziekenzalving is voor zieken die echt ernstig ziek zijn. Daaronder verstaan we: een ziekte die kán leiden tot de dood. Dat kan een ernstige griep zijn voor een zwakke oudere, maar natuurlijk ook elke zware hartaandoening of vormen van kanker.
  • De ziekenzalving mag herhaald worden. Dat wil zeggen: als iemand de diagnose krijgt van een ernstige ziekte, kan in een eerste fase al de ziekenzalving worden toegediend. Als de ziekte zich verergert, kan het sacrament worden herhaald. 
  • De ziekenzalving is een sacrament. Dat betekent dat alleen levenden deze zalving kunnen ontvangen. Voor wie reeds gestorven is, bestaan er hele mooie andere gebeden, maar geen sacramenten meer.


De ziekenzalving kan  alleen door een priester toegediend worden. Diakens, pastoraal werk(st)ers en ziekenhuispastores die geen priester zijn kunnen geen Ziekenzalving toedienen.
Wél kunnen zij natuurlijk met de zieke en de familie bidden om kracht.
Een diaken kan ook een ziekenzegening verrichten.