Zondag 1 maart 2015 stond in onze parochie bijzonder in het teken van onze parochie-vrijwilligers. Het parochie-platform had alle vrijwilligers persoonlijk uitgenodigd om die dag samen de Eucharistie te vieren in onze kerk.

Aan het einde van de viering werd dhr. Theo Zanoli bijzonder in het zonnetje gezet.
nu zijn gezondheid het niet meer toelaat zich in te zetten, voor wat vele jaren zijn spiritueel thuisfront was, heeft de parochie hem de dekenale erkenningsspeld toegekend. Daarmee uitsprekend de enorme waardering en dank voor zijn ongelimiteerde inzet, vele jaren lang.
Als extra blijk van waardering ontving dhr Zanoli uit handen van voorzitter van het parochieplatform, Rienie Roks, de Paaskaars.
Dat het licht van Christus, dat Theo Zanoli in onze parochie uitdroeg, nu ook mag schijnen, warmte en troost mag brengen, vanuit de parochie in zijn huis.

Na afloop van de Eucharistieviering was er koffie en een kleine versnapering. Ondertussen werd de beamer klaargezet voor de aansluitende presentatie waarin diaken van Dierendonck inging op de wijze waarop onze kerk Kerk wil zijn en de toekomst in durft te kijken.
Een nieuwe organisatiestructuur werd daarbij gepresenteerd, maar het belangrijkste was dat duidelijk werd gemaakt dat in onze parochie iedere gedoopte erbij hoort.  Ieder op zijn, door God bedoelde, wijze. De tekst van de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs werd hierbij gelezen (1 Kor. 12, 12-30)

Daarna baden allen samen het gebed tot de heilige Geest, om eenheid in onze parochie, in de Gods Geest.

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.