Op Witte Donderdag vond de traditionele gezamenlijke Federatie-viering plaats in onze Mariakerk. Vanuit heel Venlo kwamen jong en oud naar de kerk om te herdenken dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal de Eucharistie heeft ingesteld en het dienstwerk aan de naaste als belangrijkste goed naar voren heeft geschoven. Niet los te zien dus van de instelling van het priesterschap en het diaconaat.

Voor de eerste keer deden we ook daadwerkelijk wat Jezus heeft voorgedaan: de voeten van kinderen en jongvolwassenen werden gewassen door deken Spee en diaken Langen.

Bij de offerande werden bloemen en licht naar voren gedragen door kinderen. ssamen met de eenvoudige gaven van brood en wijn.
Maar dit jaar ook, als teken en tegelijkertijd ook als daadwerkelijke zending voor iedereen, werden de heilige oliën plechtig binnen gedragen.
Oliën die door onze bisschop gewijd werden tijdens de Chrismamis, en het komende jaar gebruikt zullen gaan worden in al onze Venloose kerken bij doopsels, vormsels en ziekenzalving.
Christus de gezalfde voor ons allemaal; wij allen gezalfden van God voor elkaar.