Bij de eerste communie mag iemand voor het eerst volwaardig deelnemen aan de eucharistieviering. Dit kan zijn in het geval van een volwassene die katholiek wordt, meestal echter doen kinderen rond hun 8e levensjaar hun eerste communie.

Concreet betekent dit dat ze in een feestelijke eucharistieviering voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde brood) mogen ontvangen. De kinderen van groep 4 of ouder van de basisscholen Zuidstroom en Koperwiek worden in onze parochie  voorbereid op het ontvangen van de eerste communie.
Dit gebeurt middels 10 lessen op school of in de kerk, een aantal malen het meevieren van de zondagse Eucharistieviering en een drietal activiteiten in en rond de kerk.
De dag van de Eerste Communie voor groep 4, is  in onze parochie altijd 2e Pinksterdag. Voor kinderen die ouder zijn, worden individuele afspraken gemaakt.

De Eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen. Het is een uitnodiging om nog veel vaker ter communie te gaan, om het sacrament van de Eucharistie vaak te ontvangen.

In de Eucharistie geeft Jezus Zichzelf aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is de meest fantastische manier waarop God heel dicht met mensen verbonden wil blijven en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen! Het ontvangen van de communie, is dan ook een bijzonder en heilig moment. Bij de eerste communie wordt gevierd dat kinderen (en volwassenen) hier voor het eerst deel aan mogen nemen.