Het Vormsel is een belangrijk sacrament, dat het sacrament van het doopsel voltooit en waarmee aan de persoon de gave van de heilige Geest wordt geschonken.

Onder de tekenen van handoplegging en zalving (met chrisma), wordt er gebeden om Gods Geest voor de vormeling.  De vormeling ontvangt dan de kracht om in woord en daad te getuigen van Gods liefde. Hij is nu een volwaardig en verantwoordelijk lid van de katholieke Kerk.

In Nederland wordt dit sacrament over het algemeen toegediend rond het twaalfde levensjaar. Dit is het moment waarop de tieners in vrijheid kiezen voor een leven als kind van God. Ze bevestigen daarmee (meestal) de keuze van hun ouders, die hen hebben laten dopen toen ze nog een kind waren.

In onze parochie wordt aan de leerlingen van groep 8 van de basisscholen Koperwiek en Zuidstroom drie lessen gegeven, binnen schooltijd, maar in het zaaltje bij de kerk.
Naast die drie lessen wordt er huiswerk meegegeven en wordt er verondersteld dat de ouders hun kind intensief ondersteunen om een eerlijke keuze te kunnen maken.

We proberen de vormelingen zoveel als mogelijk enthousiast te maken voor hun Vormsel. Te beginnen met de inmiddels traditionele dekenale vormelingendag. Op deze dag komen alle vormelingen van Venlo bij elkaar  om samen een leuke,  leerzame dag te hebben, vol met spannende workshops.
Daarnaast hebben we een groeps-app waarin we elkaar steunen, enthousiasmeren en vragen beantwoorden.
Aan de viering zelf mogen de vormelingen zoveel als mogelijk zelf vorm geven. Zowel teksten als versiering worden grotendeels door de vormelingen zelf bepaald.
Creativiteit wordt hierbij niet beteugeld, in tegendeel juist gestimuleerd.